Graphics & Logos

הלוגו הרשמי של וורדפרס

כאשר אתם זקוקים ללוגו הרשמי של וורדפרס עבור האתר שלכם או עבור הפרסומים שלכם, השתמשו באחד מהבאים. יש להשתמש רק בסמלי הלוגו בהתאם למדיניות הסימנים המסחריים של וורדפרס.

הורדות

להילחם בלוגו מזויף

חברים לא נותנים לחברים להשתמש בלוגו שגוי של וורדפרס. אם אתם רואים אחד מהם בטבע, בבקשה תציעו להם לבצע שינוי.