וורדפרס סופר קש

A very fast caching engine for WordPress that produces static html files.


Automattic מעל מיליון התקנות פעילות Tested with 4.8.2 עודכן לפני 4 שבועות

Smush Image Compression and Optimization

Compress and optimize image files, improve performance and boost your SEO rank using Smush WordPress…


WPMU DEV 800,000+ התקנות פעילות Tested with 4.8.2 עודכן לפני 2 חודשים

ManageWP Worker

A better way to manage dozens of WordPress websites.


ManageWP 500,000+ התקנות פעילות Tested with 4.8.2 עודכן לפני 2 שבועות

P3 (Plugin Performance Profiler)

See which plugins are slowing down your site. This plugin creates a performance report for…


GoDaddy.com 100,000+ התקנות פעילות Tested with 4.1.19 עודכן לפני 2 שנים

Use Google Libraries

Allows your site to use common javascript libraries from Google's AJAX Libraries CDN, rather than…


Jason Penney 80,000+ התקנות פעילות Tested with 4.7.6 עודכן לפני 5 חודשים

Imagify Image Optimizer

Dramatically reduce image file sizes without losing quality, make your website load faster, boost your…


WP Media 80,000+ התקנות פעילות Tested with 4.8.2 עודכן לפני חודש 1

Comet Cache

Comet Cache is an advanced WordPress caching plugin inspired by simplicity. Speed up your site…


WebSharks, Inc. 60,000+ התקנות פעילות Tested with 4.9-alpha עודכן לפני 7 חודשים

WP Performance Score Booster

Speed-up page load times and improve website scores in services like PageSpeed, YSlow, Pingdom and…


Dipak C. Gajjar 40,000+ התקנות פעילות Tested with 4.8.2 עודכן לפני 3 חודשים

Hyper Cache

Hyper Cache is a performant and easy to configure cache system for WordPress.


Stefano Lissa 40,000+ התקנות פעילות Tested with 4.8.2 עודכן לפני 3 חודשים

Optimus – WordPress Image Optimizer

Effective image compression and optimization during the upload process. Smart, automatic and reliable.


KeyCDN 40,000+ התקנות פעילות Tested with 4.8.2 עודכן לפני חודש 1

DB Cache Reloaded Fix

The fastest cache engine for WordPress, that produces cache of database queries with easy configuration.…


Ivan Kristianto 40,000+ התקנות פעילות Tested with 3.4.2 עודכן לפני 5 שנים