קוד סניפטס

An easy, clean and simple way to enhance your site with code snippets.


Code Snippets Pro 900,000+ התקנות פעילות תואם עד 6.5.2 עודכן לפני חודש 1

החלפת משתמש

החלפה מיידית בין חשבונות שונים בוורדפרס.


John Blackbourn & contributors 200,000+ התקנות פעילות תואם עד 6.4.4 עודכן לפני 2 חודשים

Email Log

Log and view all outgoing emails from WordPress. Very useful if you have to debug…


Sudar 80,000+ התקנות פעילות תואם עד 6.4.4 עודכן לפני 3 חודשים

Asgaros Forum

Asgaros Forum is the best forum-plugin for WordPress! It comes with dozens of features in…


Thomas Belser 10,000+ התקנות פעילות תואם עד 6.5.2 עודכן לפני 6 ימים

WP OPcache

Manage OPcache inside your WordPress admin dashboard.


nierdz 10,000+ התקנות פעילות תואם עד 6.0.8 עודכן לפני שנה 1

Root Relative URLs

Converts all URLs to root-relative URLs for hosting the same site on multiple IPs, easier…


Marcus E. Pope, marcuspope 10,000+ התקנות פעילות תואם עד 3.5.2 עודכן לפני 11 שנים

Delete Me

Allow users with specific WordPress roles to delete themselves from the Your Profile page or…


Clinton Caldwell 9,000+ התקנות פעילות תואם עד 6.4.4 עודכן לפני 5 חודשים

Contact Form 7 Polylang Module

This plugin allows multilingual contact form 7 management using the polylang plugin.


Aurovrata V. 7,000+ התקנות פעילות תואם עד 6.4.4 עודכן לפני 4 חודשים

Flag Icons

Flags Icons Language Switcher.


Vasilis Triantafyllou, Dimitrios Chatzidimitriou 5,000+ התקנות פעילות תואם עד 5.8.9 עודכן לפני 2 שנים

Multisite Language Switcher

A simple, powerful and easy to use plugin that will help you to manage multilingual…


Dennis Ploetner 5,000+ התקנות פעילות תואם עד 6.4.4 עודכן לפני 3 חודשים

WordPress MU Domain Mapping

Map any blog/site on a WordPressMU or WordPress 3.X network to an external domain.


Donncha O Caoimh 4,000+ התקנות פעילות תואם עד 4.7.28 עודכן לפני 7 שנים

לא מאומת

Allows WordPress admins to manage unactivated users, by activating them manually, deleting their pending registrations,…


Boone B Gorges 2,000+ התקנות פעילות תואם עד 6.4.4 עודכן לפני 4 חודשים

Plugin Report

A WordPress plugin that provides detailed information about currently installed plugins.


Roy Tanck 1,000+ התקנות פעילות תואם עד 6.5.2 עודכן לפני שבוע 1

Dropdown multisite selector

Gives you the resources to make select field with redirecting options to a given URLs.


alordiel 1,000+ התקנות פעילות תואם עד 6.4.4 עודכן לפני 3 חודשים

Advanced Export for WP & WPMU

Adds an Advanced Export to the Tools menu which allows selective exporting of pages, posts,…


Ron Rennick 1,000+ התקנות פעילות תואם עד 4.8.24 עודכן לפני 9 שנים