רשימת תבניות

סינון באמצעות:
עריכה

פריסה

תכונות מיוחדות

נושא

Shushi Cafeteria

מאת Misbah WP

גרסה: 1.4

עדכון אחרון: 6 באפריל 2024

התקנות פעילות: 70+

גרסת וורדפרס: 5.0 ומעלה

גרסת PHP: ‏ 5.6 ומעלה

אתר הבית

Shushi Cafeteria is a delightful and versatile WordPress theme designed for restaurants, cafes, and eateries specializing in Shushi. With its visually appealing and clean layout, this theme captures the essence of Japanese cuisine, creating an immersive online experience. Ideal for Shushi bars, cafeterias, or any food establishment, the theme presents a menu-centric design, allowing visitors to easily explore the diverse offerings. Visually, the Shushi Cafeteria theme features a tasteful blend of colors and captivating imagery that mirrors the artistry of Shushi preparation. Its layout is organized for simplicity and convenience, ensuring an enjoyable navigation experience for customers exploring the menu, making reservations, or finding contact information. Functionally, the theme offers practical benefits such as online reservation features, image galleries for showcasing culinary creations, and responsive design for seamless viewing on various devices. This user-friendly theme caters to both restaurant owners and patrons, facilitating smooth interactions and enhancing the overall dining experience. Whether you're a Shushi bar owner looking to establish an online presence or a food enthusiast searching for the next culinary adventure, the Shushi Cafeteria WordPress theme is an ideal choice. Its aesthetic appeal, user-friendly features, and adaptability make it a valuable asset for anyone involved in or passionate about the world of Shushi and Japanese cuisine.

תמיכה

יש לך משהו לומר? צריך לעזרה?

פורום תמיכה

דיווח

האם לתבנית זו יש בעיות משמעותיות?

דווח על התבנית הזו

לא נמצאו תבניות. יש לנסות חיפוש אחר.