תמיכה « נושאים כלליים « כתבה ראשית בוורדרפס

 • <div id="feature">
  <div id="mygallery">

  <div id="slide">
  <?php
  $gldcat = get_option('redm_gldcat');
  $gldct = get_option('redm_gldct');
  $my_query = new WP_Query('category_name='.$gldcat.'&showposts='.$gldct.");
  while ($my_query->have_posts()) : $my_query->the_post();$do_not_duplicate = $post->ID;
  ?>
  <img src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/timthumb.php?src=<?php get_image_url(); ?>&h=300&w=670&zc=1" alt="<?php the_content_rss(", TRUE, ", 30); ?> "/>
  ">
  <?php endwhile; ?>
  </div >

  </div>

  <div id="welcome">
  <h2> Welcome to <?php bloginfo('name');?></h2>
  <img src="<?php $myimg = get_option('redm_myimg'); echo ($myimg); ?>"/>
  <p>
  <?php $mytxt = get_option('redm_mytxt'); echo ($mytxt); ?>
  </p>
  </div>

  <div class="clear"></div>

  </div>

  ———

  זה קובץ TAB שיוצר את הכתבה ראשית באתר
  הקובץ נותן הוראה שיציג את כל הכתבות בעמוד הראשון באתר
  האם ניתן לעשות שרק
  א. פוסט אחד יוצג
  ב. ורק פוסט שקבעתי שלהדביק לעמוד הראשי

 • הדיון ‘כתבה ראשית בוורדרפס’ סגור לתגובות חדשות