הגבלת פוסטים למשתמש

(12 דרוגים)

הגבל את מספר הפוסטים שמשתמש יכול ליצור. כל סוג פוסט.