הגבלת פוסטים למשתמש

(5 דרוגים)

הגבל את מספר הפוסטים שמשתמש יכול ליצור. כל סוג פוסט.