הגבלת פוסטים למשתמש

(9 דרוגים)

הגבל את מספר הפוסטים שמשתמש יכול ליצור. כל סוג פוסט.