יבואן Movable Type ו- TypePad

יבא פוסטים מתוך Movable Type או TypePad.


wordpressdotorg 70,000+ התקנות פעילות Tested with 4.1.22 עודכן לפני 2 שנים

ReadyMade WordPress Importer

Import posts, pages, comments, custom fields, categories, tags and more from a WordPress export file.


wordpressdotorg, snyderp@gmail.com 1,000+ התקנות פעילות Tested with 3.0.5 עודכן לפני 3 שנים

TypePad AntiSpam for WordPress

TypePad AntiSpam is a plugin that integrates WordPress blogs with Six Apart's spam blocking service.


Matt Mullenweg, Six Apart Ltd. 700+ התקנות פעילות Tested with 2.5 עודכן לפני 10 שנים

TP2WP Importer

The TP2WP importer uses XML files created by the TP2WP conversion service to import Typepad…


Peter Snyder, ReadyMadeWeb 90+ התקנות פעילות Tested with 4.1.22 עודכן לפני 2 שנים

TypePad to WordPress assets importer

TypePad to WordPress helps you finish the migration of your blog / website from TypePad…


Romain Biard 40+ התקנות פעילות Tested with 4.2.19 עודכן לפני 3 שנים