סידור עמודים פשוט

סדרו מחדש את עמודי האתר, ותכנים היררכיים אחרים, באמצעות ממשק גרירה ושיחרור.


Jake Goldman, 10up 200,000+ התקנות פעילות Tested with 4.9.4 עודכן לפני 3 שבועות

Yet Another Related Posts Plugin (YARPP)

Display a list of related posts on your site based on a powerful unique algorithm.


Adknowledge 200,000+ התקנות פעילות Tested with 4.7.9 עודכן לפני שנה 1

Display Posts Shortcode

Display a listing of posts using the [display-posts] shortcode


Bill Erickson 100,000+ התקנות פעילות Tested with 4.8.5 עודכן לפני 6 חודשים

CMS Tree Page View

Adds a tree view of all pages & custom posts. Get a great overview +…


Pär Thernström 90,000+ התקנות פעילות Tested with 4.8.5 עודכן לפני 3 חודשים

No Page Comment

An admin interface to control the default comment and trackback settings on new posts, pages…


Seth Alling 50,000+ התקנות פעילות Tested with 4.8.5 עודכן לפני 7 חודשים

Posts in Page

Easily add one or more posts to any page using simple shortcodes.


IvyCat, Inc. 40,000+ התקנות פעילות Tested with 4.9.4 עודכן לפני 4 חודשים

HTML Page Sitemap

Adds an HTML (Not XML) sitemap of your pages (not posts) by entering the shortcode…


Angelo Mandato 30,000+ התקנות פעילות Tested with 4.9.4 עודכן לפני 2 חודשים

Post Tags and Categories for Pages

Adds the built in WordPress categories and tags to your pages.


curtismchale 30,000+ התקנות פעילות Tested with 4.5.13 עודכן לפני 9 חודשים

WP PageNavi Style

Adds a more styling options to Wp-PageNavi wordpress plugin.


snilesh 30,000+ התקנות פעילות Tested with 3.9.23 עודכן לפני 4 שנים