סידור עמודים פשוט

סדרו מחדש את עמודי האתר, ותכנים היררכיים אחרים, באמצעות ממשק גרירה ושיחרור.


Jake Goldman, 10up 200,000+ התקנות פעילות Tested with 4.9.7 עודכן לפני 2 חודשים

Display Posts Shortcode

Display a listing of posts using the [display-posts] shortcode


Bill Erickson 100,000+ התקנות פעילות Tested with 4.8.7 עודכן לפני 10 חודשים

No Page Comment

An admin interface to control the default comment and trackback settings on new posts, pages…


Seth Alling 50,000+ התקנות פעילות Tested with 4.8.7 עודכן לפני 11 חודשים

Posts in Page

Easily add one or more posts to any page using simple shortcodes.


IvyCat, Inc. 40,000+ התקנות פעילות Tested with 4.9.7 עודכן לפני 8 חודשים