וידג'טים מותנים

התוסף מאפשר לשלוט על העמודים בהם יוצגו הוידג'טים באמצעות תנאים מותנים.


wpchefgadget, alanft 300,000+ התקנות פעילות Tested with 4.9.7 עודכן לפני 8 חודשים

WooCommerce Products Filter

WooCommerce Products Filter – flexible, easy and robust professional filter for products in the WooCommerce…


realmag777 60,000+ התקנות פעילות Tested with 4.9.7 עודכן לפני 4 שבועות

Quick Featured Images

Your time-saving Swiss Army Knife for featured images: Set, replace and delete them in bulk,…


Martin Stehle 20,000+ התקנות פעילות Tested with 4.9.7 עודכן לפני 7 חודשים

WordPress Meta Data and Taxonomies Filter (MDTF)

The main idea of the plugin – make your WordPress site content is searchable by…


realmag777 10,000+ התקנות פעילות Tested with 4.9.7 עודכן לפני 3 שבועות

Anti-Captcha (anti-spam botblocker)

Anti-Captcha is a transparent spam solution that does not require any end-user interaction.


Filidor Wiese 6,000+ התקנות פעילות Tested with 4.0.0 עודכן לפני 4 שנים

Folders

Bulk organise your media attachments, custom post types, pages and posts into folders. A perfect…


Steve North, Aaron Taylor (6-2 Design), Richard Green 6,000+ התקנות פעילות Tested with 4.9.7 עודכן לפני 9 חודשים

Beautiful taxonomy filters

Supercharge your custom post type archives by letting visitors filter posts by their terms/categories. This…


Jonathan de Jong 5,000+ התקנות פעילות Tested with 4.8.7 עודכן לפני 22 שעות

Simply Show Hooks

Simply Show Hooks helps theme and plugin developers to quickly see where all the action…


Stuart O'Brien, cxThemes 4,000+ התקנות פעילות Tested with 4.6.12 עודכן לפני 2 שנים