הסתרת שדות הכתובת לווקומרס

(3 דרוגים)

תוסף לווקומרס להסתרת שדות הכתובת לחיוב בעמוד התשלום בהתאם לשיטות המשלוח/התשלום שנבחרו.