העורך הקלאסי

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors מעל 5 מיליון התקנות פעילות תואם עד 6.4.3 עודכן לפני 3 חודשים

Classic Widgets

Enables the previous "classic" widgets settings screens in Appearance – Widgets and the Customizer. Disables…


WordPress Contributors מעל 2 מיליון התקנות פעילות תואם עד 6.4.3 עודכן לפני 3 חודשים

Health Check & Troubleshooting

Health Check identifies common problems, and helps you troubleshoot plugin and theme conflicts.


The WordPress.org community 300,000+ התקנות פעילות תואם עד 6.4.3 עודכן לפני 2 חודשים

גוטנברג

The גוטנברג plugin provides editing, customization, and site building features to WordPress. This beta plugin…


Gutenberg Team 300,000+ התקנות פעילות תואם עד 6.4.3 עודכן לפני 7 ימים

באדיפרס

Get together safely, in your own way, in WordPress.


The BuddyPress Community 100,000+ התקנות פעילות תואם עד 6.4.3 עודכן לפני 4 שבועות

Performance Lab

Performance plugin from the WordPress Performance Team, which is a collection of standalone performance modules.


WordPress Performance Team 100,000+ התקנות פעילות תואם עד 6.4.3 עודכן לפני 21 שעות