גוטנברג

The block editor was introduced in core WordPress with version 5.0. This beta plugin allows…


Gutenberg Team 200,000+ התקנות פעילות תואם עד 5.2.3 עודכן לפני 6 ימים

Customizer UI Experiments

This plugin is an ongoing WordPress core feature-plugin that facilitates testing smaller user-oriented features and…


The Customizer Team 50+ התקנות פעילות תואם עד 4.9-trunk עודכן לפני 2 שנים

Shiny Updates

A smoother experience for managing plugins and themes.


the WordPress team 200+ התקנות פעילות תואם עד 4.6.15 עודכן לפני 3 שנים

Front-end Editor for WordPress

A simple way to write with WordPress.


Ella Iseulde Van Dorpe 1,000+ התקנות פעילות תואם עד 4.7.14 עודכן לפני 3 שנים