WordPress.org

News

שחרור גרסה

וורדפרס 4.1.1 בעברית

שחרור גרסה

 • וורדפרס 4.1.1 בעברית

  וורדפרס 4.1.1 היא גרסת תחזוקה המטפלת ב-21 באגים. הודעת השחרור של וורדפרס 4.1.1 באנגלית מידע נוסף על גרסה 4.1.1 באנגלית הטיקטים שנסגרו ניתן להוריד את גרסה 4.1.1 בעברית או את הגרסה לשרתי IIS של מיקרוסופט. לחליפין, ניתן לשדרג את המערכת בצורה אוטומטית דרך ממשק הניהול של וורדפרס. זיכרו לבצע גיבוי לפני ביצוע השדרוג.

  Read Post

 • וורדפרס 4.1 בעברית

  וורדפרס 4.1 היא הגרסה העדכנית ביותר של וורדפרס. בגרסה זו התווספה תבנית ברירת מחדל חדשה Twenty Fifteen (אלפיים וחמש עשרה) המיועדת לכתיבת בלוגים ומתמקדת בכתיבת תוכן. שודרג ממשק הכתיבה נטולת ההפרעות, נוספה האפשרות לשנות שפה של ממשק מתוך לוח הבקרה, התווספה תמיכה בשאילתות מורכבות ועוד ועוד ועוד. ניתן להוריד את גרסה 4.1 בעברית או את…

  Read Post

 • וורדפרס 4.0.1 בעברית

  וורדפרס 4.0.1 היא גרסת אבטחה ותחזוקה המטפלת ב-23 באגים וב-8 פרצות אבטחה. הודעת השחרור של וורדפרס 4.0.1 באנגלית מידע נוסף על גרסה 4.0.1 באנגלית מידע נוסף על גרסת 4.0.1 בעברית הטיקטים שנסגרו ניתן להוריד את גרסה 4.0.1 בעברית או את הגרסה לשרתי IIS של מיקרוסופט. לחליפין, ניתן לשדרג את המערכת בצורה אוטומטית דרך ממשק הניהול של וורדפרס. זיכרו לבצע גיבוי לפני…

  Read Post

 • וורדפרס 4.0 בעברית

  וורדפרס 4.0 היא הגרסה העדכנית ביותר של וורדפרס. בגרסה זו של המערכת שודרג לתהליך ההתקנה של וורדפרס עם אפשרות בחירת שפה לפני תחילת ההתקנה, ניתן דגש מיוחד לחווית הכתיבה של המשתמש, שופרו ממשקים בלוח הקרה והוצגו מסכים ויזואליים ואינטואיטיביים יותר. ניתן להוריד את גרסה 4.0 בעברית או את הגרסה לשרתי IIS של מיקרוסופט. לחליפין, ניתן…

  Read Post

 • וורדפרס 3.9.1 בעברית

  וורדפרס 3.9.1 היא גרסת תחזוקה המטפלת ב-34 באגים שהתגלו מאז שחרור וורדפרס 3.9. הודעת השחרור של וורדפרס 3.9.1 באנגלית מידע נוסף על גרסה 3.9.1 באנגלית מידע נוסף על גרסת 3.9.1 בעברית הטיקטים שנסגרו ניתן להוריד את גרסה 3.9.1 בעברית או את הגרסה לשרתי IIS של מיקרוסופט. לחליפין, ניתן לשדרג את המערכת בצורה אוטומטית דרך ממשק הניהול של וורדפרס. זיכרו לבצע…

  Read Post

 • וורדפרס 3.9 בעברית

  וורדפרס 3.9 היא הגרסה החדשה של וורדפרס. בגרסה זו שודרג ממשק המדיה והעורך הויזואלי, התווספה האפשרות להוספת פליליסט של וידאו ואודיו, התאמה אישית של וידג'טים ותמונות כותרת ועוד. ניתן להוריד את גרסה 3.9 בעברית או את הגרסה לשרתי IIS של מיקרוסופט. לחליפין, ניתן לשדרג את המערכת בצורה אוטומטית דרך ממשק הניהול של וורדפרס. זיכרו לבצע גיבוי…

  Read Post

 • וורדפרס 3.8.3 בעברית

  וורדפרס 3.8.3 היא גרסת תחזוקה המטפלת באג שהגיע יחד עם וורדפרס 3.8.2. הודעת השחרור של וורדפרס 3.8.3 באנגלית מידע נוסף על גרסה 3.8.3 באנגלית מידע נוסף על גרסת 3.8.3 בעברית הטיקטים שנסגרו ניתן להוריד את גרסה 3.8.3 בעברית או את הגרסה לשרתי IIS של מיקרוסופט. לחליפין, ניתן לשדרג את המערכת בצורה אוטומטית דרך ממשק הניהול של וורדפרס. זיכרו לבצע גיבוי…

  Read Post

 • וורדפרס 3.8.2 בעברית

  וורדפרס 3.8.2 היא גרסת תחזוקה ואבטחה המטפלת ב-9 באגים ומספר סוגיות אבטחה. הודעת השחרור של וורדפרס 3.8.2 באנגלית מידע נוסף על גרסה 3.8.2 באנגלית מידע נוסף על גרסת 3.8.2 בעברית הטיקטים שנסגרו ניתן להוריד את גרסה 3.8.2 בעברית או את הגרסה לשרתי IIS של מיקרוסופט. לחליפין, ניתן לשדרג את המערכת בצורה אוטומטית דרך ממשק הניהול של וורדפרס. זיכרו לבצע גיבוי…

  Read Post

 • וורדפרס 3.8.1 בעברית

  וורדפרס 3.8.1 היא גרסת תחזוקה המטפלת ב-31 באגים שהתגלו מאז שחרור וורדפרס 3.8. הודעת השחרור של וורדפרס 3.8.1 באנגלית מידע נוסף על גרסה 3.8.1 באנגלית מידע נוסף על גרסת 3.8.1 בעברית הטיקטים שנסגרו ניתן להוריד את גרסה 3.8.1 בעברית או את הגרסה לשרתי IIS של מיקרוסופט. לחליפין, ניתן לשדרג את המערכת בצורה אוטומטית דרך ממשק הניהול של וורדפרס. זיכרו לבצע…

  Read Post

 • וורדפרס 3.8 בעברית

  וורדפרס 3.8 היא הגרסה החדשה של וורדפרס. בגרסה זו שודרג ממשק המשתמש, עודכן לוח הבקרה, שופר ממשק הניווט בערכות העיצוב, הורחב ממשק הוידגטים והתווספה ערכת עיצוב חדשה – TwentyFourteen. ניתן להוריד את גרסה 3.8 בעברית או את הגרסה לשרתי IIS של מיקרוסופט. לחליפין, ניתן לשדרג את המערכת בצורה אוטומטית דרך ממשק הניהול של וורדפרס. זיכרו…

  Read Post